Списък на файловете в пакета gfortran-powerpc-linux-gnuspe в buster, архитектура i386

/usr/bin/powerpc-linux-gnuspe-gfortran
/usr/share/doc/gfortran-powerpc-linux-gnuspe
/usr/share/lintian/overrides/gfortran-powerpc-linux-gnuspe