Списък на файловете в пакета default-jdk-headless в buster, архитектура armhf

/usr/share/doc/default-jdk-headless