Списък на файловете в пакета ccbuild в buster, архитектура armhf

/usr/bin/ccbuild
/usr/share/doc/ccbuild/README.md
/usr/share/doc/ccbuild/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ccbuild/changelog.gz
/usr/share/doc/ccbuild/copyright
/usr/share/man/man1/ccbuild.1.gz