Списък на файловете в пакета nih-dbus-tool в buster, архитектура arm64

/usr/bin/nih-dbus-tool
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/copyright
/usr/share/man/man1/nih-dbus-tool.1.gz