Списък на файловете в пакета gobjc-powerpc-linux-gnu в buster, архитектура amd64

/usr/share/doc/gobjc-powerpc-linux-gnu