Списък на файловете в пакета yapf3 в buster, архитектура all

/usr/bin/yapf3
/usr/share/doc/yapf3/CONTRIBUTING.rst
/usr/share/doc/yapf3/HACKING.rst
/usr/share/doc/yapf3/README.rst.gz
/usr/share/doc/yapf3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yapf3/changelog.gz
/usr/share/doc/yapf3/copyright
/usr/share/man/man1/yapf3.1.gz