Списък на файловете в пакета libobjc4-powerpcspe-cross в buster, архитектура all

/usr/powerpc-linux-gnuspe/lib/libobjc.so.4
/usr/powerpc-linux-gnuspe/lib/libobjc.so.4.0.0
/usr/share/doc/libobjc4-powerpcspe-cross
/usr/share/lintian/overrides/libobjc4-powerpcspe-cross