Списък на файловете в пакета libgcc1-ppc64el-cross в buster, архитектура all

/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-ppc64el-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-ppc64el-cross