Списък на файловете в пакета libgcc1-armhf-cross в buster, архитектура all

/usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-armhf-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-armhf-cross