Списък на файловете в пакета golang-gopkg-go-playground-validator.v8-dev в buster, архитектура all

/usr/share/doc/golang-gopkg-go-playground-validator.v8-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-go-playground-validator.v8-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/baked_in.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/benchmarks_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/cache.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/doc.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/examples/custom/custom.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/examples/simple/simple.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/examples/struct-level/struct_level.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/examples_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/regexes.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/util.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/validator.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/validator.v8/validator_test.go