Списък на файловете в пакета golang-gocapability-dev в buster, архитектура all

/usr/share/doc/golang-gocapability-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gocapability-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/capability.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/capability_linux.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/capability_noop.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/capability_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/enum.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/enum_gen.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/enumgen/gen.go
/usr/share/gocode/src/github.com/syndtr/gocapability/capability/syscall_linux.go
/usr/share/lintian/overrides/golang-gocapability-dev