Списък на файловете в пакета golang-github-pborman-uuid-dev в buster, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-pborman-uuid-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-pborman-uuid-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/code.google.com/p/go-uuid/uuid
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/dce.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/doc.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/hash.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/marshal.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/marshal_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/node.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/seq_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/sql.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/sql_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/time.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/util.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/uuid.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/uuid_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/version1.go
/usr/share/gocode/src/github.com/pborman/uuid/version4.go