Списък на файловете в пакета golang-context-dev в buster, архитектура all

/usr/share/doc/golang-context-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-context-dev/copyright