Списък на файловете в пакета dh-golang в buster, архитектура all

/usr/bin/dh_golang
/usr/bin/dh_golang_autopkgtest
/usr/share/doc/dh-golang/changelog.gz
/usr/share/doc/dh-golang/copyright
/usr/share/man/man1/dh_golang.1p.gz
/usr/share/man/man3/Debian::Debhelper::Buildsystem::golang.3pm.gz
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Buildsystem/golang.pm
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Sequence/golang.pm