Списък на файловете в пакета binwalk в buster, архитектура all

/usr/bin/binwalk
/usr/share/doc/binwalk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binwalk/copyright
/usr/share/man/man1/binwalk.1.gz