Списък на файловете в пакета abi-dumper в buster-backports, архитектура all

/usr/bin/abi-dumper
/usr/share/doc/abi-dumper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/abi-dumper/copyright
/usr/share/man/man1/abi-dumper.1.gz