Списък на файловете в пакета default-jdk-headless в bullseye, архитектура ppc64el

/usr/share/doc/default-jdk-headless