Списък на файловете в пакета gdc-sh4-linux-gnu в bullseye, архитектура i386

/usr/bin/sh4-linux-gnu-gdc
/usr/share/doc/gdc-sh4-linux-gnu
/usr/share/man/man1/sh4-linux-gnu-gdc.1.gz