Списък на файловете в пакета g++-powerpc-linux-gnu в bullseye, архитектура i386

/usr/bin/powerpc-linux-gnu-g++
/usr/share/doc/g++-powerpc-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/g++-powerpc-linux-gnu