Списък на файловете в пакета g++-multilib-powerpc-linux-gnu в bullseye, архитектура i386

/usr/share/doc/g++-multilib-powerpc-linux-gnu