Списък на файловете в пакета libnih-dev в bullseye, архитектура armhf

/usr/include/libnih.h
/usr/include/nih/alloc.h
/usr/include/nih/child.h
/usr/include/nih/command.h
/usr/include/nih/config.h
/usr/include/nih/error.h
/usr/include/nih/errors.h
/usr/include/nih/file.h
/usr/include/nih/hash.h
/usr/include/nih/io.h
/usr/include/nih/list.h
/usr/include/nih/logging.h
/usr/include/nih/macros.h
/usr/include/nih/main.h
/usr/include/nih/option.h
/usr/include/nih/signal.h
/usr/include/nih/string.h
/usr/include/nih/test.h
/usr/include/nih/test_alloc.h
/usr/include/nih/test_divert.h
/usr/include/nih/test_files.h
/usr/include/nih/test_hash.h
/usr/include/nih/test_list.h
/usr/include/nih/test_output.h
/usr/include/nih/test_process.h
/usr/include/nih/test_values.h
/usr/include/nih/timer.h
/usr/include/nih/tree.h
/usr/include/nih/watch.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnih.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnih.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/libnih.pc
/usr/share/aclocal/libnih.m4
/usr/share/doc/libnih-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnih-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libnih-dev/copyright