Списък на файловете в пакета golang-any в bullseye, архитектура armhf

/usr/share/doc/golang-any/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-any/copyright