Списък на файловете в пакета g++-mips-linux-gnu в bullseye, архитектура amd64

/usr/bin/mips-linux-gnu-g++
/usr/share/doc/g++-mips-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/g++-mips-linux-gnu