Списък на файловете в пакета python3-six в bullseye, архитектура all

/usr/lib/python3/dist-packages/six-1.16.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/six-1.16.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/six-1.16.0.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/six.py
/usr/share/doc/python3-six/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-six/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-six/copyright
/usr/share/python3/dist/python3-six