Списък на файловете в пакета pyconfigure в bullseye, архитектура all

/usr/bin/pyconf
/usr/share/doc/pyconfigure/NEWS.gz
/usr/share/doc/pyconfigure/README
/usr/share/doc/pyconfigure/TODO
/usr/share/doc/pyconfigure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pyconfigure/changelog.gz
/usr/share/doc/pyconfigure/copyright
/usr/share/info/pyconfigure.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/pyconfigure
/usr/share/man/man1/pyconf.1.gz
/usr/share/pyconfigure/Makefile.in.distutils
/usr/share/pyconfigure/Makefile.in.make
/usr/share/pyconfigure/bootstrap.sh
/usr/share/pyconfigure/configure.ac
/usr/share/pyconfigure/install-sh
/usr/share/pyconfigure/m4/python.m4
/usr/share/pyconfigure/setup.py.in.distutils
/usr/share/pyconfigure/setup.py.in.make