Списък на файловете в пакета libosgi-compendium-java в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/libosgi-compendium-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosgi-compendium-java/copyright
/usr/share/java/osgi.cmpn-7.0.0.jar
/usr/share/java/osgi.cmpn.jar
/usr/share/java/osgi.compendium.jar
/usr/share/maven-repo/org/osgi/org.osgi.compendium/debian/org.osgi.compendium-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/osgi/osgi.cmpn/7.0.0/osgi.cmpn-7.0.0.jar
/usr/share/maven-repo/org/osgi/osgi.cmpn/7.0.0/osgi.cmpn-7.0.0.pom
/usr/share/maven-repo/org/osgi/osgi.cmpn/debian/osgi.cmpn-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/osgi/osgi.cmpn/debian/osgi.cmpn-debian.pom