Списък на файловете в пакета libghc-th-desugar-doc в bullseye, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/th-desugar-1.10/th-desugar.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/libghc-th-desugar-doc.txt
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-Expand.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-Lift.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-OMap-Strict.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-OMap.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-OSet.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-Subst.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar-Sweeten.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/Language-Haskell-TH-Desugar.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-92.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-A.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-All.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-B.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-C.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-D.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-E.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-F.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-G.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-I.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-L.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-M.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-N.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-O.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-P.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-R.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-S.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-T.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-U.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-V.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-W.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index-Y.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/haddock-bundle.min.js
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/linuwial.css
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/meta.json
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/quick-jump.css
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.AST.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Core.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Expand.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.FV.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Lift.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Match.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.OMap.Strict.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.OMap.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.OSet.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Reify.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Subst.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Sweeten.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.Util.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/Language.Haskell.TH.Desugar.html
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/highlight.js
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/src/style.css
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/synopsis.png
/usr/share/doc/libghc-th-desugar-doc/html/th-desugar.txt