Списък на файловете в пакета lib32gcc-s1-ppc64-cross в bullseye, архитектура all

/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/lib32gcc-s1-ppc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gcc-s1-ppc64-cross