Списък на файловете в пакета java-common в bullseye, архитектура all

/usr/sbin/update-java-alternatives
/usr/share/bash-completion/completions/update-java-alternatives
/usr/share/doc/java-common/changelog.gz
/usr/share/doc/java-common/copyright
/usr/share/java/java_defaults.mk
/usr/share/man/man8/update-java-alternatives.8.gz