Списък на файловете в пакета golang-siphash-dev в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/golang-siphash-dev/README
/usr/share/doc/golang-siphash-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-siphash-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/dchest/siphash/hash.go
/usr/share/gocode/src/github.com/dchest/siphash/siphash.go
/usr/share/gocode/src/github.com/dchest/siphash/siphash_test.go