Списък на файловете в пакета dh-buildinfo в bullseye, архитектура all

/usr/bin/dh_buildinfo
/usr/share/doc/dh-buildinfo/buildinfo.html
/usr/share/doc/dh-buildinfo/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/dh-buildinfo/changelog.gz
/usr/share/doc/dh-buildinfo/copyright
/usr/share/man/man1/dh_buildinfo.1.gz
/usr/share/perl5/BuildDeps.pm
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Sequence/buildinfo.pm