Списък на файловете в пакета ctapi-dev в bullseye, архитектура all

/usr/include/ctapi.h
/usr/share/doc/ctapi-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/ctapi-dev/copyright