Списък на файловете в пакета crossbuild-essential-i386 в bullseye, архитектура all

/usr/share/crossbuild-essential-i386/list
/usr/share/doc/crossbuild-essential-i386/changelog.gz
/usr/share/doc/crossbuild-essential-i386/copyright
/usr/share/doc/crossbuild-essential-i386/list