Списък на файловете в пакета crossbuild-essential-arm64 в bullseye, архитектура all

/usr/share/crossbuild-essential-arm64/list
/usr/share/doc/crossbuild-essential-arm64/changelog.gz
/usr/share/doc/crossbuild-essential-arm64/copyright
/usr/share/doc/crossbuild-essential-arm64/list