Списък на файловете в пакета pkgconf-bin в bookworm, архитектура s390x

/usr/bin/pkgconf
/usr/share/doc/pkgconf-bin/AUTHORS
/usr/share/doc/pkgconf-bin/README.md.gz
/usr/share/doc/pkgconf-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pkgconf-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/pkgconf-bin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/pkgconf-bin