Списък на файловете в пакета libtinfo5 в bookworm, архитектура i386

/lib/i386-linux-gnu/libtinfo.so.5
/lib/i386-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/usr/lib/i386-linux-gnu/libtic.so.5
/usr/lib/i386-linux-gnu/libtic.so.5.9
/usr/share/doc/libtinfo5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtinfo5/changelog.gz
/usr/share/doc/libtinfo5/copyright