Списък на файловете в пакета gobjc-powerpc64le-linux-gnu в bookworm, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc-powerpc64le-linux-gnu