Списък на файловете в пакета minicoredumper-utils в bookworm, архитектура armhf

/usr/bin/coreinject
/usr/sbin/minicoredumper_trigger
/usr/share/doc/minicoredumper-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minicoredumper-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/minicoredumper-utils/copyright
/usr/share/man/man1/coreinject.1.gz
/usr/share/man/man1/minicoredumper_trigger.1.gz