Списък на файловете в пакета binutils-multiarch-dev в bookworm, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libbfd-multiarch.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libctf-multiarch.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libctf-nobfd-multiarch.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libopcodes-multiarch.so
/usr/share/doc/binutils-multiarch-dev
/usr/share/lintian/overrides/binutils-multiarch-dev