Списък на файловете в пакета pskctool в bookworm, архитектура arm64

/usr/bin/pskctool
/usr/share/doc/pskctool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pskctool/changelog.gz
/usr/share/doc/pskctool/copyright
/usr/share/man/man1/pskctool.1.gz