Списък на файловете в пакета gfortran-hppa-linux-gnu в bookworm, архитектура amd64

/usr/bin/hppa-linux-gnu-gfortran
/usr/share/doc/gfortran-hppa-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gfortran-hppa-linux-gnu