Списък на файловете в пакета as31 в bookworm, архитектура amd64

/usr/bin/as31
/usr/share/doc/as31/AUTHORS
/usr/share/doc/as31/NEWS.gz
/usr/share/doc/as31/README
/usr/share/doc/as31/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/as31/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/as31/changelog.gz
/usr/share/doc/as31/copyright
/usr/share/man/man1/as31.1.gz