Списък на файловете в пакета ros-cmake-modules в bookworm, архитектура all

/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindEigen.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindGSL.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindGflags.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindNUMPY.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindPoco.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindTBB.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindTinyXML.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindTinyXML2.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindUUID.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/Modules/FindXenomai.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/cmake_modules-extras.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/cmake_modulesConfig-version.cmake
/usr/share/cmake_modules/cmake/cmake_modulesConfig.cmake
/usr/share/cmake_modules/package.xml
/usr/share/doc/ros-cmake-modules/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ros-cmake-modules/changelog.gz
/usr/share/doc/ros-cmake-modules/copyright
/usr/share/pkgconfig/cmake_modules.pc