Списък на файловете в пакета libstdc++6-sparc64-cross в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/libstdc++6-sparc64-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.30-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++6-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.30