Списък на файловете в пакета libstdc++6-armhf-cross в bookworm, архитектура all

/usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6
/usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6.0.30
/usr/share/doc/libstdc++6-armhf-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6.0.30-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++6-armhf-cross