Списък на файловете в пакета libfelix-gogo-shell-java в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/libfelix-gogo-shell-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfelix-gogo-shell-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libfelix-gogo-shell-java/copyright
/usr/share/java/org.apache.felix.gogo.shell-0.12.0.jar
/usr/share/java/org.apache.felix.gogo.shell.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/felix/org.apache.felix.gogo.shell/0.12.0/org.apache.felix.gogo.shell-0.12.0.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/felix/org.apache.felix.gogo.shell/0.12.0/org.apache.felix.gogo.shell-0.12.0.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/felix/org.apache.felix.gogo.shell/debian/org.apache.felix.gogo.shell-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/felix/org.apache.felix.gogo.shell/debian/org.apache.felix.gogo.shell-debian.pom