Списък на файловете в пакета golang-github-jacobsa-util-dev в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-jacobsa-util-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-jacobsa-util-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/util/lrucache/cache.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/util/lrucache/cache_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/util/password/password.go