Списък на файловете в пакета golang-github-jacobsa-oglematchers-dev в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-jacobsa-oglematchers-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-jacobsa-oglematchers-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/all_of.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/all_of_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/any.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/any_of.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/any_of_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/any_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/contains.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/contains_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/deep_equals.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/deep_equals_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/elements_are.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/elements_are_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/equals.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/equals_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/error.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/error_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/greater_or_equal.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/greater_or_equal_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/greater_than.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/greater_than_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/has_same_type_as.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/has_same_type_as_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/has_substr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/has_substr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/identical_to.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/identical_to_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/less_or_equal.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/less_or_equal_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/less_than.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/less_than_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/matcher.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/matches_regexp.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/matches_regexp_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/new_matcher.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/not.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/not_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/panics.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/panics_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/pointee.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/pointee_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/jacobsa/oglematchers/transform_description.go