Списък на файловете в пакета gcc-doc-base в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/gcc-doc-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-doc-base/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gcc-doc-base
/usr/share/man/man7/fsf-funding.7.gz
/usr/share/man/man7/gfdl.7.gz
/usr/share/man/man7/gpl.7.gz