Списък на файловете в пакета gcc-11-cross-base-ports в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/gcc-11-cross-base-ports/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-11-cross-base-ports/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gcc-11-cross-base-ports